Produkter & Tjänster

Brandtätning/ Miljötätning

Brandtätning; en mängd olika brandtätningsmetoder och egenskaper finns i dag på marknaden t.ex. gipsbaserade, modulbaserade och mineralullsbaserade brandtätningssystem med olika egenskaper att klara gastäthet, trycktålighet och aggressiv miljö samt mekanisk rörelse. Gemensamt för brandtätningssystem är att de under en föreskriven minsta tid av 15- 360 minuter skall förhindra rökspridning, brandspridning samt upprätthålla brandmotstånd i det brandcellsbegränsande partiet där kablaget, rörledningarna eller andra installationer genombrutit brandcellsgränsen.

Miljötätning; kan vara brandtätning med tillägg ljud, lukt, radon, damm, fukt, kyla m.m.

Brandtekniska klasser:
  • R (Bärförmåga)
  • E (Integritet)
  • I (Isolering)
  • M (Mekanisk påverkan)
  • W (Begränsad strålning)
  • 15-360 (Tidskrav)


 

Fönster/ dörrfogning

Fönster och dörrfogningar utförs med förutbestämda anpassade fogar och lister/ drevrimpor beroende av om det är brandklassade fogar, ljudfogning, täckt eller synlig fog.

Kontakta oss för offert!

 

Brandisolering/Brandskyddsmålning

Bärande byggnadsdelar ska uppfylla vissa angivna krav på brandteknisk klass (R- bärförmåga), genom att utföra en klassificering (Br1, Br2, Br3) av byggnaden med hänsyn till brandbelastning, våningsantal och byggnadsdel. Brandisolering av stål kan utföras med brandskyddsfärg, sprutad mineralull, gipselement stenulls-, kalciumsilikat-, gipsskivor samt kombinationer av ovan nämnda. För bärande brandisoleringsmaterial finns dataprogram, dimensioneringstabeller och diagram framtagna så rätt färgmängd, isoleringstjocklek och skivtjocklek appliceras.

Brandtekniska klasser:
  • R (Bärförmåga)
  • E (Integritet)
  • I (Isolering)
  • 30-240 (Tidskrav)