Brandsäkerhet i känsliga miljöer​

Westerås Brand AB har lång erfarenhet av brandtätning i känsliga miljöer som serverhallar

Brandsäkerhet i känsliga miljöer

Datahallar är väldigt känsliga, det krävs en viss kunskap i vad som får användas som brandtätningsmaterial. Risken för att elektroniken i datahallar förstörs av dammpartiklar är stor och det medför därför att man inte kan montera vilket material som helst. Det får ej förekomma någon spridningsrisk av damm och partiklar i olika slag, t ex isolering. Detta gäller även i andra känsliga lokaler som t ex sjukhus, museum.

Vi på Westerås Brand AB har gedigen erfarenhet av brandtätning i känsliga miljöer, vi vet vad som krävs!