Brandtätning

Westerås Brand har lång erfarenhet och god kunskap av passivt brandskydd som brandtätning & miljötätning.

Brandtätning/ Miljötätning

Brandtätning; en mängd olika brandtätningsmetoder och produktegenskaper finns i dag på marknaden t.ex. gipsbaserade, modulbaserade och mineralullsbaserade brandtätningssystem med olika egenskaper att klara gastäthet, trycktålighet och aggressiv miljö samt mekanisk rörelse. 

Gemensamt för brandtätningssystem är att de under en föreskriven minsta tid av 15- 360 minuter skall förhindra rökspridning, brandspridning samt upprätthålla brandmotstånd i det brandcellsbegränsande partiet där kablaget, rörledningarna eller andra installationer genombrutit brandcellsgränsen.

Miljötätning; kan vara brandtätning med tillägg ljud, lukt, radon, damm, fukt, kyla m.m.

Brandtekniska klasser:
R (Bärförmåga)
E (Integritet)
I (Isolering)
M (Mekanisk påverkan)
W (Begränsad strålning)
15-360 (Tidskrav)

Westerås Brand har kunskapen och produkter för ett kostnadseffektivt och snabbt montage!
Vi har lång erfarenhet och stort kunnande av passivt brandskydd som; brandtätning, miljötätning, brandisolering av stål och fogningsentreprenader samt försäljning av brandredskap.