Fönster & dörrfogning

Westerås Brand utför dörr- och fönsterfogning

Fönster & dörrfogning

Fönster och dörrfogningar utförs med förutbestämda anpassade fogar och lister/ drevrimpor beroende av om det är brandklassade fogar, ljudfogning, täckt eller synlig fog.

Westerås Brand har kunskapen och produkter för ett kostnadseffektivt och snabbt montage!

Scroll to Top