FOGNING AV Fönster DÖRRAR & FASADER

Westerås Brand utför dörr- och fönsterfogning

Fönster & dörrfogning

Fönster och dörrfogningar utförs med förutbestämda anpassade fogar och lister/ drevrimpor beroende av om det är brandklassade fogar, ljudfogning, täckt eller synlig fog. Westerås Brand har kunskapen och produkter för ett kostnadseffektivt och snabbt montage!

Vår uppmärksamhet på detaljer i kombination med vår expertis och långa erfarenhet inom branschen säkerställer alltid ett perfekt resultat.

Fönsterfogning

Man kan foga fönster både på insidan och utsidan av byggnaden. På fönstrets insida ska fogen vara diffusionstät med syftet att motverka fuktvandring genom väggen. Fönsterfogen kan både vara dold och synlig vilket innebär att den även kan ha ett estetiskt syfte. När fönster fogas från byggnadens utsida så ersätter den vanligtvis plåt och motverkar då fuktvandring från fönstrets utsida.

Dörrfogning

Dörrfogning kan utföras både på insidan och utsidan. På dörrens insida så ska fogen vara diffusionstät för att motverka så att fukt ej kan tränga in i dörren och den omgivande väggen. Dörrfogen kan både vara dold eller synlig och från dörrens utsida ersätter den vanligtvis plåt vilket motverkar att fukt kan tränga in från byggnadens utsida.

Fasadfogning / Estetisk fogning

Det primära syftet med Fasadfogning eller Estetisk fogning är att dölja olika spalter och glipor som uppstått på byggnaden. Rent estetiskt så kan denna metod göra en stor skillnad och verkligen förbättra helhetsintrycket. Westerås Brand tillhandahåller flertalet olika fogprodukter och färger som vi använder för att fogen ska integreras med den befintliga fasaden på ett så optimalt sätt som möjligt.

Fogtätning

Med begreppet Fogtätning syftar man på att täta en befintlig spalt eller spricka för att motverka fuktvandring, luftläckage eller ljudläckage.

Ljudtätning

Ljudtätning innebär att man ljudtätar exempelvis dörrar, fönster och mellanväggar och utförs vanligtvis när olika ljudkrav skall upprätthållas i en byggnad. För mer information om våra tjänster inom dörrfogning, fönsterfogning och fasadfogning, kontakta gärna oss på 070-217 12 78.