Passivt brandskydd bostadsrättsförening i Västerås & Mälardalen

Previous slide
Next slide

Westerås Brand AB hjälper dig och din bostadsrättsförening att förhindra att en brand leder till en katastrof. Med enkla åtgärder minskar vi konsekvenserna och förhindrar bränder genom allt ifrån brandisolering, brandskyddsmålning, miljötätning, brandtätning samt dörr-, fönster- och fasadfogning. Med mer än 20 års erfarenhet som entreprenad inom passivt brandskydd för brf:er vet vi vad som krävs för ett förstklassigt säkert resultat, vare sig det handlar om nyinstallation eller reparation av befintligt brandskydd. Vi erbjuder även försäljning av brandredskap där sortimentet uppdateras regelbundet för att kunna erbjuda det senaste på marknaden. Produkterna uppfyller alla krav och riktlinjer för maximal trygghet samt har typgodkännande och europeiskt godkännande (ETA). Läs mer nedan om tips och råd för dig som sitter i en brf samt om de tjänster vi erbjuder till just er.

Brandtätning & miljötätning för att minska brand- & rökspridning

Westerås Brand har bred kunskap inom brandtätning för bostadsrättsföreningar. Att brandtäta innebär att branden isoleras i brandceller så byggnaden hinner utrymmas innan skador uppstår, både på människor och material. Inom 15 till 360 minuter ska brandspridning och rökspridning förhindras med hjälp av säkra brandtätningssystem, samt att brandmotstånd ska upprätthållas. Miljötätning är en komplettering till brandtätning där även ljud, radon, fukt, damm, lukt, kyla med mera isoleras. Med vår kunniga personal och långa erfarenhet hjälper vi dig och din BRF med förstklassig brandtätning och miljötätning för en säkrare byggnad. Läs mer om brandtätning här eller kontakta oss redan nu för en gratis offert

Brandisolering & brandskyddsmålning hos BRF för minskad brandrisk

När brandisolering genomförs innebär det att isolerande material tillförs i utrymmen som kan framkalla brand, exempelvis i golv, väggar och tak. För att bärande byggnadsdelar inte ska rasa innan byggnaden hunnit utrymmas skyddas dessa och delas in i olika brandklasser som anger brandbelastning, våningsantal och byggnadsdel. Verktyg för bärande brandisolering innehåller bland annat dimensioneringstabeller, dataprogram och diagram för att rätt mängd material ska appliceras. I flerbostadshus kan brandisolering göras med exempelvis brandskyddsfärg, gipsskivor, kalciumsilikat- eller stenullsskiva, sprutad mineralull, eller en kombination av dessa. Våra experter vet vad som krävs för en korrekt brandisolering i din BRF och har materialen, verktygen och kunskapen för att det ska genomföras på rätt sätt. Kontakta oss här för en gratis offert eller klicka här för att läsa mer om tjänsten.

Mindre fukt - Fogning av fönster, dörr & fasad i bostadsrättsförening

Westerås Brand lägger stort fokus på detaljer och med vår långa erfarenhet inom branschen säkerställer vi ett förstklassigt resultat. Med vår expertis genomför vi fönsterfogning, dörrfogning och fasadfogning både på insidan och utsidan med djup precision. Fogen kan vara antingen synlig eller dold för att integreras snyggt med byggnaden och det primära syftet är att motverka att fukt tränger sig in i dörrar och väggar. Vi genomför även ljudtätning för att upprätthålla ljudkrav, samt fogtätning

Vem ansvarar för brandskydd i BRF? Systematiskt brandskyddsarbete

Arbete med brandskydd och brandskyddsutrustning kan vara en riktig djungel och det kan vara svårt att hålla reda på alla riktlinjer, samt lagar och regler som måste följas inom detta område. Här har vi gjort en liten sammanfattning med det som kan vara bra att ha koll på för dig som sitter i en bostadsrättsförening och vilka förväntningar som finns.

  • Ansvaret för brandskydd ligger hos den som bedriver verksamheten eller äger byggnaden. Detta innebär en skyldighet att ansvara för utrustning för släckning och livräddning, samt att vidta åtgärder för att förebygga och begränsa skador vid brand.
  • Brandskyddsarbetet ska genomföras systematiskt och dokumenteras och det är otroligt viktigt att ha en tydlig ansvarsfördelning med resterande användare av byggnaden (exempelvis hyresgäster). Kontrollrutiner och checklistor är av största vikt för att säkerställa att allt görs på rätt sätt.
  • Se till att installera brandvarnare, skyltar och nödbelysning för utrymning, brandbegränsningar, släckutrustning, samt övriga brandtekniska installationer.
  • De lagar som en BRF kan beröras av är bland annat:
    • PBL: Plan- och bygglagen
    • LSO: Lagen om skydd mot olyckor
    • LBE: Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Läs mer detaljerad information om vad som gäller angående brandskydd i flerbostadshus i MSB:s broschyr här, och tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Anlita certifierade experter för installation av brandskydd hos BRF

Westerås Brand har lång erfarenhet inom brandskydd och arbetar för att skapa säkrare byggnader vid brand. Vi har kunskapen och produkterna för ett snabbt och kostnadseffektivt montage utan att kompromissa med kvaliteten. Som medlemmar i Brandskyddsföreningen och Svenska fogbranschens Riksförbund har vi kompetensen som krävs för ett förstklassigt resultat. Vårt företag är även ansultna till Byggnads samt innehar CFPA Europe Certifiering för att du ska vara säker på att arbetet utförs på rätt sätt. Brandskydd och installation av brandskyddsprodukter kan vara en fråga om liv och död. Låt oss hjälpa dig och din BRF med allt från montering av brandredskap till anläggning av brandskydd för en mer brandsäker byggnad. Kontakta oss här för en gratis offert redan idag!